GATE – 2019 Results

 

Vikram Chaudhary Name : Vikram Chaudhary
Rank : AIR 141
Name : Yash Yadav
Rank : AIR 141
Name : Nikhil Dubey
Rank : AIR 185
Name : Dipesh Porwal
Rank : AIR 918
Name : Bhupendra Patel
Rank : AIR 997
Name : Harshal Gurjar
Rank : AIR 1031
Name : Bhawani Pratap Singh
Rank : AIR 1097
Name : Sajal Agrawal
Rank : AIR 1097
Name : Mayank Shrivastava
Rank : AIR 1568
Name : Ayush Pandey
Rank : AIR 1602
Name : Mukund Hargod
Rank : AIR 2300
Vikram Chaudhary Name : Murtaza Lashkerwala
Rank : AIR 2320
Name : Nilay Gadia
Rank : AIR 2420
Name : Suyash Sharma
Rank : AIR 2420
Name : Devang Trivedi
Rank : AIR 2490
Name : Shivi Yadav
Rank : AIR 2977
Name : Shweta Malviya
Rank : AIR 3729
Name : Rishiraj Rai
Rank : AIR 4424